SC komutu ile hizmet iletişimi

SC, hizmet Denetimi Yöneticisi ve hizmetlerle iletişim kurmak için kullanılan bir komut satırı programıdır. Örneğin; “sc config”  komutu ile kayıt defterindeki ve Hizmet Denetim Yöneticisi veritabanındaki bir hizmetin girdilerinin değerini değiştirebilirsiniz.

Aşağıda Sc komutunun parametrelerini görebilirsiniz.
KULLANIM:
        sc [komut] [hizmet adı]

        seçeneği “\\SunucuAdı” biçimindedir
        Komutlarla ilgili daha fazla yardım için “sc [komut]” yazabilirsiniz
        Komutlar:
          query———–Hizmetin durumunu sorgular veya
                          hizmet türlerinin durumlarını numaralar.
          queryex———Hizmetin genişletilmiş durumunu sorgular veya
                          hizmet türlerinin durumlarını numaralar.
          start———–Hizmeti başlatır.
          pause———–Hizmete PAUSE denetim isteği gönderir.
          interrogate—–Hizmete INTERROGATE denetim isteği gönderir.
          continue——–Hizmete CONTINUE denetim isteği gönderir.
          stop————Hizmete STOP denetim isteği gönderir.
          config———-Hizmetin yapılandırmasını değiştirir (kalıcı).
          description—–Hizmetin açıklamasını değiştirir.
          failure———Hata durumunda hizmetin gerçekleştireceği eylemleri
                          değiştirir.
          failureflag—–Hizmetin hata eylemleri bayrağını değiştirir.
          sidtype———Hizmetin hizmet SID türünü değiştirir.
          privs———–Hizmetin gerekli ayrıcalıklarını değiştirir.
          qc————–Hizmete ilişkin yapılandırma bilgilerini sorgular.
          qdescription—-Hizmetin açıklamasını sorgular.
          qfailure——–Hata durumunda hizmetin gerçekleştireceği eylemleri
                          sorgular.
          qfailureflag—-Hizmetin hata eylemleri bayrağını sorgular.
          qsidtype——–Hizmetin hizmet SID türünü sorgular.
          qprivs———-Hizmetin gerekli ayrıcalıklarını sorgular.
          qtriggerinfo—-Hizmetin tetikleme değişkenlerini sorgular.
          qpreferrednode–Hizmetin tercih edilen NUMA düğümünü sorgular.
          delete———-Hizmeti siler (kayıt defterinden).
          create———-Hizmet oluşturur (kayıt defterine ekler.)
          control———Hizmete bir denetim gönderir.
          sdshow———-Hizmetin güvenlik tanıtıcısını görüntüler.
          sdset———–Hizmetin güvenlik tanıtıcısını ayarlar.
          showsid———Rastgele bir ada karşılık gelen hizmet SID dizesini
                          görüntüler.
          triggerinfo—–Hizmetin tetikleme değişkenlerini yapılandırır.
          preferrednode—Hizmetin tercih edilen NUMA düğümünü yapılandırır.
          GetDisplayName–Hizmetin DisplayName özelliğini alır.
          GetKeyName——Hizmetin ServiceKeyName özelliğini alır.
          EnumDepend——Hizmet Bağımlılıklarını numaralar.

        Aşağıdaki komutlar için hizmet adı belirtilmesi gerekmez:
        sc
          boot————(ok | bad) Son önyüklemenin bilinen son iyi
                          önyükleme yapılandırması olarak kaydedilip
                          kaydedilmeyeceğini belirtir
          Lock————Hizmet Veritabanını kilitler
          QueryLock——-SCManager Veritabanının LockStatus bilgisini sorgular
ÖRNEK:
        sc start Hizmetim

Yukarıdaki komut parametrelerini sc komutu ile kullanarak deneyebilirsiniz.
Sc query yazdığınızda bilgisayardaki tüm servislerin detaylı açıklamasını ve çalışıp çalışmadığını görebiliriz. Komutu yazdığımızda aşağıdaki gibi bir liste gelecektir.

SERVICE_NAME: RpcSs
DISPLAY_NAME: Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC)
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: SamSs
DISPLAY_NAME: Güvenlik Hesapları Yöneticisi
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: Schedule
DISPLAY_NAME: Görev Zamanlayıcı
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: SENS
DISPLAY_NAME: Sistem Olay Bildirim Hizmeti
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: ServiceLayer
DISPLAY_NAME: ServiceLayer
        TYPE               : 110  WIN32_OWN_PROCESS  (interactive)
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: ShellHWDetection
DISPLAY_NAME: Kabuk Donanım Algılaması
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: Spooler
DISPLAY_NAME: Yazdırma Biriktiricisi
        TYPE               : 110  WIN32_OWN_PROCESS  (interactive)
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: SSDPSRV
DISPLAY_NAME: SSDP Bulma
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: stisvc
DISPLAY_NAME: Windows Resim Alma (WIA)
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: SysMain
DISPLAY_NAME: Hızlı Getirme
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: TeamViewer6
DISPLAY_NAME: TeamViewer 6
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: Themes
DISPLAY_NAME: Temalar
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: TrkWks
DISPLAY_NAME: Dağıtılmış Bağlantı İzleme İstemcisi
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: UNS
DISPLAY_NAME: Intel(R) Management & Security Application User Notification Servi
ce
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: UxSms
DISPLAY_NAME: Masaüstü Pencere Yöneticisi Oturum Yöneticisi
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: WinDefend
DISPLAY_NAME: Windows Defender
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: WinHttpAutoProxySvc
DISPLAY_NAME: WinHTTP Web Proxy Otomatik Bulma Hizmeti
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: Winmgmt
DISPLAY_NAME: Windows Yönetim Yardımcıları
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: Wlansvc
DISPLAY_NAME: Kablosuz Yerel Ağ Otomatik Yapılandırma
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: wlidsvc
DISPLAY_NAME: Windows Live ID Sign-in Assistant
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: wscsvc
DISPLAY_NAME: Güvenlik Merkezi
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: WSearch
DISPLAY_NAME: Windows Search
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

SERVICE_NAME: wuauserv
DISPLAY_NAME: Windows Update
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE              : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0

Bu komutlardan biri olan sc start ve sc stop ile istediğiniz hizmeti durdurup başlatabiliriz.
Aşağıda komutun kullanım şeklini görebilirsiniz. sc query ile yukarıdaki listelediğimiz hizmetlerden birini sc stop ile durduralım.

c:\sc stop  Wlansvc 2

KULLANIM:
        sc stop [hizmet adı]
        = Hizmet durması için isteğe bağlı neden kod numarası
                   şu biçimde aşağıdaki öğelerle oluşturulur:

                        Bayrak:Ana neden:İkincil neden
                        [Örn, 1:2:8 Donanım: Disk (Planlanmamış) demektir]
                        Bayrak                     Ana neden
                   ——————       —————————
                   1    –   Planlanmamış    1       –   Diğer
                   2    –   Özel            2       –   Donanım
                   4    –   Planlanmış      3       –   İşletim Sistemi
                                            4       –   Yazılım
                                            5       –   Uygulama
                                            64-255  –   Özel

                            İkincil neden
                   ———————————–
                   1            –   Diğer
                   2            –   Bakım
                   3            –   Yükleme
                   4            –   Yükseltme
                   5            –   Yeniden yapılandırma
                   6            –   Askıda
                   7            –   Kararsız
                   8            –   Disk
                   9            –   Ağ Kartı
                   10           –   Ortam
                   11           –   Donanım Sürücüsü
                   12           –   Diğer Sürücü
                   13           –   Hizmet Paketi
                   14           –   Yazılım Güncelleştirmesi
                   15           –   Güvenlik Düzeltmesi
                   16           –   Güvenlik
                   17           –   Ağ Bağlantısı
                   18           –   WMI
                   19           –   Hizmet Paketini Kaldırma
                   20           –   Yazılım Güncelleştirmesini Kaldırma
                   22           –   Güvenlik Düzeltmesini Kaldırma
                   23           –   MMC
                   256-65535    –   Özel

       = Yukarıdaki neden için isteğe bağlı açıklama
                    (en fazla 127 karakter)

SC komutu ile hizmet iletişimi” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.