Shutdown komutu ile bilgisayarı uzaktan kapatma

Shutdown komutu uzaktaki bilgisayarı ya da kendi bilgisayarımızı istediğimiz parametreler ile ve kapatma nedenini de vererek kapatabilmemizi sağlıyor. Aşağıda komutun kullanım şekillerini görebilirsiniz.

C:\>shutdown

Kullanım: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
    [/m
\\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c “comment”]]
    Bağ. değ. yok    Yardımı görüntüler. /? yazmakla aynıdır.
    /?         Yardımı görüntüler. Bağımsız değişken yazmamakla aynıdır.
    /i         Grafik kullanıcı arabirimini (GUI) görüntüler.
               Bu ilk seçenek olmalıdır.
    /l         Oturumu kapatır. /m veya /d seçeneğiyle kullanılamaz.
    /s         Bilgisayarı kapatır.
    /r         Bilgisayarı kapatır ve yeniden başlatır.
    /g         Bilgisayarı kapat ve yeniden başlat. Sistem yeniden
               başlatıldıktan sonra, kaydedilmiş tüm uygulamaları yeniden başlat
.
    /a         Sistemin kapatılmasını durdurur.
               Bu yalnızca zaman aşımı süresince kullanılabilir.
    /p         Yerel bilgisayarı zaman aşımı süresi olmadan veya
               uyarıda bulunmadan kapatır.
               /d ve /f seçenekleriyle birlikte kullanılabilir.
    /h         Yerel bilgisayarı hazırda bekletir.
               /f seçeneğiyle birlikte kullanılabilir.
    /e         Bilgisayarın beklenmeyen şekilde kapatılma nedenini belgele.
    /m
\\bilgisayar Hedef bilgisayarı belirt.
    /t xxx     Kapatmadan önceki zaman aşımı süresini xxx saniyeye ayarla.
               Geçerli aralık 0-315360000 (10 yıl) arasında, varsayılan 30’dur.
               Zaman aşımı süresi 0’dan büyükse /f parametresi
               kapsanır.
    /c “açıklama” Yeniden başlatma veya kapatma nedeni hakkında açıklama.
               En çok 512 karaktere izin verilir.
    /f         Çalışan uygulamaları, kullanıcıları önceden uyarmadan kapanmaya z
orla.
               /f parametresi değer 0’dan büyük olduğunda kapsanır
               /t parametresi için belirtilmiştir.
    /d [p|u:]xx:yy  Yeniden başlatma veya kapatma nedenini sağla.
               p, yeniden başlatma veya kapatma planlandığını belirtir.
               u, nedenin kullanıcı tanımlı olduğunu belirtir.
               p veya u belirtilmezse, yeniden başlatma veya kapatma
               plandan çıkarılır.
               xx ana nedenin numarasıdır (256’dan küçük, pozitif bir tamsayı).
               yy ikincil nedenin numarasıdır (65536’dan küçük, pozitif bir tams
ayı).

Bu bilgisayardaki nedenler:
(E = Beklenen U = Beklenmeyen P = planlı, C = müşteri tanımlı)
Tür     Önemli  Önemsiz Başlık

 U      0       0       Diğer (Planlanmamış)
E       0       0       Diğer (Planlanmamış)
E P     0       0       Diğer (Planlanmış)
 U      0       5       Diğer Hata: Sistem Yanıt Vermiyor
E       1       1       Donanım: Bakım (Planlanmamış)
E P     1       1       Donanım: Bakım (Planlanmış)
E       1       2       Donanım: Yükleme (Planlanmamış)
E P     1       2       Donanım: Yükleme (Planlanmış)
E       2       2       İşletim Sistemi: Kurtarma (Planlanan)
E P     2       2       İşletim Sistemi: Kurtarma (Planlanan)
  P     2       3       İşletim Sistemi: Yükseltme (Planlanmış)
E       2       4       İşletim Sistemi: Yeniden Yapılandırma (Planlanmamış)
E P     2       4       İşletim Sistemi: Yeniden Yapılandırma (Planlanmış)
  P     2       16      İşletim Sistemi: Hizmet paketi (Planlı)
        2       17      İşletim Sistemi: Yama (Plansız)
  P     2       17      İşletim Sistemi: Yama (Planlı)
        2       18      İşletim Sistemi: Güvenlik onarımı (Plansız)
  P     2       18      İşletim Sistemi: Güvenlik onarımı (Planlı)
E       4       1       Uygulama: Bakım (Planlanmamış)
E P     4       1       Uygulama: Bakım (Planlanmış)
E P     4       2       Uygulama: Yükleme (Planlı)
E       4       5       Uygulama: Yanıt Vermiyor
E       4       6       Uygulama: Kararsız
 U      5       15      Sistem Hatası: Durdurma hatası
 U      5       19      Güvenlik sorunu
E       5       19      Güvenlik sorunu
E P     5       19      Güvenlik sorunu
E       5       20      Ağ bağlantısı kaybı (Planlansız)
 U      6       11      Güç Kesintisi: Kablo Takılı Değil
 U      6       12      Güç Kesintisi: Ortam
  P     7       0       Eski API kapatmasıC:\>
Örneğin; shutdown /i komutunu kullanırsanız karşınıza Uzaktan Kapat ekranı gelecektir. Burada kapatmak istediğiniz bilgisayarın adını yazarak o bilgisayarı yeniden başlatabilir ya da kapatabilirsiniz.

Shutdown komutu ile bilgisayarı uzaktan kapatma” üzerine 5 düşünce

    1. Anonymous

      bi not defteri açarsın kodu yazar dosyaismi.bat olarak kaydedersin dosyaya tıklayınca ekran gelir sonra bilgisayarın adını yazıp enter’a basarsın bu kadar basit

      Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.