The requested operation cannot be completed because the Terminal connection is currently busy processing a connect operation hatası

Sunucu’ya uzaktan erişim yapmaya çalıştığımızda “Terminal bağlantısı şu anda bir bağlantı operasyonu işlemekle meşgul olduğundan istenen işlem tamamlanamadı” hatası alıyorsak önce sunucunun terminal servisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bunun için komut satırına aşağıdaki komutu girin.

C:\>sc \\ServerAdı query TermService

Komutu yazdıktan sonra aşağıdaki bilgiler gelecek

SERVICE_NAME: TermService

       TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
       STATE              : 4  RUNNING
                              (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN))
       WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
       SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
       CHECKPOINT         : 0x0
       WAIT_HINT          : 0x0

Bu bilgilerdeki STATE RUNNING satırından servisin çalıştığını görüyoruz.

Şimdi Server’ın task listesindeki çalışan programları görelim. Bunun için aşağıdaki komutu yazın.

C:\>tasklist /s ServerAdı /u Username /p Password

Komutu yazdıktan sonra aşağıdaki gibi bir liste göreceksiniz.


Görüntü Adı                    pid Oturum Adı           Oturum# Bellek Kulla
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0         24 K
System                           4 Services                   0     10.504 K
smss.exe                       332 Services                   0        528 K
csrss.exe                      472 Services                   0      3.388 K
wininit.exe                    568 Services                   0      2.124 K
csrss.exe                      592 Console                    1      5.568 K
services.exe                   624 Services                   0      5.512 K
lsass.exe                      640 Services                   0      8.904 K
lsm.exe                        648 Services                   0      2.600 K
winlogon.exe                   704 Console                    1      2.992 K
svchost.exe                    804 Services                   0      6.620 K
svchost.exe                    888 Services                   0      6.668 K
atiesrxx.exe                   956 Services                   0      1.872 K
svchost.exe                    120 Services                   0     12.736 K
svchost.exe                    352 Services                   0    132.372 K
svchost.exe                    512 Services                   0     22.512 K
svchost.exe                   1040 Services                   0      7.764 K
atieclxx.exe                  1104 Console                    1      2.712 K
svchost.exe                   1176 Services                   0     10.788 K
conhost.exe                   1392 Services                   0      1.352 K
spoolsv.exe                   1492 Services                   0      6.032 K
svchost.exe                   1532 Services                   0      8.968 K
dwm.exe                       2868 Console                    1     28.960 K
explorer.exe                  1276 Console                    1     25.488 K
svchost.exe                   3100 Services                   0      2.560 K
SynTPEnh.exe                  3176 Console                    1      7.480 K
IAAnotif.exe                  3188 Console                    1      3.216 K
RtkNGUI64.exe                 3256 Console                    1      3.848 K
RTVOSD64.EXE                  3296 Console                    1      7.224 K
igfxpers.exe                  3460 Console                    1      3.872 K
HPMSGSVC.exe                  3492 Console                    1      3.204 K
GfxUI.exe                     3940 Console                    1        100 K
msnmsgr.exe                   3976 Console                    1     23.920 K
sidebar.exe                   4092 Console                    1     37.780 K
wlcomm.exe                    3608 Console                    1     18.180 K
ServiceLayer.exe              4124 Services                   0      3.596 K
SearchIndexer.exe             4272 Services                   0     20.684 K
iexplore.exe                  5416 Console                    1     31.240 K
iexplore.exe                  5472 Console                    1    315.356 K
svchost.exe                    164 Services                   0     17.672 K
ielowutil.exe                 5180 Console                    1        276 K
taskeng.exe                   4500 Console                    1      3.032 K
logon.scr                     6720 Console                    1     77.484 K
iexplore.exe                  5596 Console                    1    127.784 K
wuauclt.exe                   5260 Console                    1      3.076 K
cmd.exe                       7084 Console                    1      2.280 K
conhost.exe                   6892 Console                    1      4.128 K
taskmgr.exe                   6816 Console                    1      8.660 K
splwow64.exe                  6744 Console                    1      6.732 K
iexplore.exe                  1588 Console                    1    146.660 K
tasklist.exe                  1916 Console                    1      5.960 K

C:\>

Yukarıdaki listeden uzak masaüstü için kullanılan aşağıdaki satırı buluyoruz .


logon.scr     6720   Console     1       77.484 K

Bu satırdaki PID numarasını not alın. Yukarıdaki satırda PID no  6720.

Şimdi komut isteminde yukarıda öğrendiğimiz pid numarasını kullanarak aşağıdaki satırı yazalım.

Not: Bu satırda server adına kendi server adınızı kullanıcı ve şifre kısımlarına da kendi sunucunuzun kullanıcı adı ve şifresini yazıyorsunuz.


C:\>taskkill /s ServerAdı /u Username /p Password /PID 6720

Komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki mesajı alacağız.

SUCCESS: The process with PID 6720 has been terminated.

Şimdi uzak masaüstü ile sunucunuza bağlanabilirsiniz.Konu ile ilgili diğer yazılar

Query Session ile açık olan kullancıları kapatma

The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections

Windows 2008 Server Terminal Servis

The requested operation cannot be completed because the Terminal connection is currently busy processing a connect operation hatası” üzerine 4 düşünce

 1. Anonymous

  bende de the requested operation cannot be completed because the terminal connection hatası verdi sorunu çözdüm teşekkürler

  Cevapla
 2. Anonymous

  the requested operation cannot be completed because the terminal connection is currently busy proces hatası nedir ingilizcem hiç yok anlayamadım

  Cevapla
 3. Anonymous

  windows xp de “The requested operation cannot be completed because the Terminal connection is current hatası alıyorum

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.