Banner Nedir?

Banner web sitelerinde reklam amaçlı kullanılan değişik boyutlarda tasarlanan içeriğinde reklamla ilgili resim, logo ve bilgiler içeren alanlardır. Banner’ları genelde reklamcılar tasarlar. Bizimde burada kullandığımız reklam bannerları bulunuyor. Banner’lar resim şeklinde olabildiği gibi flash animasyon ya da başka görsel biçimlerinde olabilirler

Html Nedir?

Html (Hyper Text Markup Language – Zengin Metin İşaret Dili) web sitelerinin yapımında kullanılan programlama dillerine benzeyen ancak derlenmesine gerek kalmadan kullanılabilen etiketleme dilidir. Html ile bir web sitesini baştan sona kadar yapabilirsiniz. Html kodlarını öğrenerek web sitesi yapabilirsiniz. Html ile hazırladığınız bir web sitesini çalıştırmak için web sunucusuna yüklemeniz gerekir. İlk zamanlar çok basit sayfalar yapabileceğiniz Html, zamanla büyük bir değişim göstererek günümüzün devasa web sitelerini yapabilecek kabiliyette bulunuyor.

Ms-Dos komutları

ASSOC          Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da    değiştirir.
ATTRIB         Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK          Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
BCDEDIT        Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki
               özellikleri ayarlar.
CACLS          Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da
               değiştirir.
CALL           Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD             Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP           Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR          Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK         Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS        Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS            Ekrandakileri siler.
CMD            Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR          Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP           İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT        NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.
CONVERT        FAT birimleri NTFS’ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü
               dönüştüremezsiniz.
COPY           Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE           Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL            Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR            Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP       İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY       Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.
DISKPART       Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
DOSKEY         Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro oluşturur.
DRIVERQUERY    Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.
ECHO           İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.
ENDLOCAL       Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE          Bir ya da birden çok dosyayı siler.
EXIT           CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC             İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki
               farkı görüntüler.
FIND           Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.
FINDSTR        Dosyalarda dize arar.
FOR            Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.
FORMAT         Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FSUTIL         Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
FTYPE          Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini
               görüntüler ya da değiştirir.
GOTO           Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını
               etiketli bir satıra yöneltir.
GPRESULT       Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.
GRAFTABL       Grafik modunda, Windows’un dile özgü karakterleri
               görüntülemesini sağlar.
HELP           Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.
ICACLS         Dosyalar ve dizinler için ACL’leri görüntüler, değiştirir,
               yedekler veya geri yükler.
IF             Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL          Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.
MD             Bir dizin oluşturur.
MKDIR          Bir dizin oluşturur.
MKLINK         Sembolik Bağlantılar ve Sabit Bağlantılar oluşturur
MODE           Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE           Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.
MOVE           Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
OPENFILES      Bir dosya paylaşımı için uzaktaki kullanıcıların açtığı
               dosyaları görüntüler.
PATH           Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da
               ayarlar.
PAUSE          Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD           Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini
               geri yükler.
PRINT          Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT         Windows komut istemini değiştirir.
PUSHD          Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD             Dizin kaldırır.
RECOVER        Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.
REM            Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS’deki açıklamaları
               (notlar) okur.
REN            Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME         Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE        Dosyaları yenisiyle değiştirir.
RMDIR          Dizin kaldırır.
ROBOCOPY       Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalamak için kullanılan
gelişmiş yardımcı program
SET            Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SETLOCAL       Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine
               başlar.
SC             Hizmetleri (arka plan işlemleri) görüntüler ya da yapılandırır.
SCHTASKS       Bir bilgisayarda çalışacak komut ve programların
               zamanlamasını yapar.
SHIFT          Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu
               değiştirir.
SHUTDOWN       Makinenin yerel ya da uzaktan uygun şekilde kapanmasını sağlar.
SORT           Girişi sıralar.
START          Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir
               pencere açar.
SUBST          Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.
SYSTEMINFO     Makineye özgü belirli özellik ve yapılandırmaları görüntüler.
TASKLIST       Hizmetler de dahil olmak üzere çalışan tüm görevleri görüntüler.
TASKKILL       Çalışan bir işlem ya da uygulamayı kapatır ya da durdurur.
TIME           Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE          CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE           Bir sürücü ya da yolun dizin yapısını grafik olarak
               görüntüler.
TYPE           Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER            Windows sürümünü görüntüler.
VERIFY         Windows’a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp
               doğrulamamasını bildirir.
VOL            Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY          Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.
WMIC           Etkileşimli komut kabuğu içindeki WMI bilgisini görüntüler.

Hangi Bilgisayarı Alsam?

Bundan 20 yıl önce  IBM X286 ya da X386 Personel Pclerden en fazla harddiskinin 10MB ya da 20MB olmasını seçebilirken artık binlerce alternatif arasında kendimiz için en uygun bilgisayarın hangisi olduğu konusunda zorlanıyoruz.
İlk önce Masaüstü ve dizüstü ayrımını yapmak daha sağlıklı olacaktır. Burada kişisel durum önemli. Masaüstü bilgisayar her zaman daha kullanışlı ve rahat olmuştur. Hız açısından da dizüstüne göre avantajı bulunuyor. Ayrıca masaüstü bilgisayarı upgrade yani belli parçalarını zaman içinde değiştirerek bilgisayarı tamamen değiştirmeden güncel hızlara ulaştırabilirsizniz. Şimdi bu kadar masaüstünü övdün diyeceksiniz ancak dezavantajlarınıda belirtelim. En önemli dezavantajı mobilite yani sadece sabit kullanabilmeniz. Bir çoğumuz için önemli değil belki ama benim gibi doğasever birisi için önemli olan enerji sarfiyatının diz üstüne göre fazla olduğunu söylemeden geçemem.
Günüzmüzde dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisayar hızlarına yaklaştı. Ancak grafik ile uğraşılacak ise ya da oyun oynamaya yönelik kullanılcaksa dizüstü bilgisayarlar zorlanabiliyor. En çok karşılaşılan yüksek performans gösteren uygulamalarda ısınma problemidir. Önemli bir dezavantajı ise bir süre sonra güncel parçalar alıp takarak değiştirme masrafından kurtulma şansımız masaüstü kadar yoktur.

Norton Commander

Ms-Dos işletim sistemi ile birlikte bilgisayardaki dosyaların yönetimi için çıkan programlardan biri Norton Commander yani NC’dir. Bu program o dönemde bize büyük kolaylıklar sağlıyordu. Ekranı ikiye bölerek aynı anda iki klasör ya da dosya grubunu görebilme ve işlem yapabilme imkanı sağladı. Ayrıca herhangi bir dosyayı çalıştırmak ya da herhangi bir klasörün içine girmek için imleç ile o dosya ya da klasörün üzerine gelip enter tuşuna baskmak yeterli oluyordu.