Pi Sayısı Nedir?

pi sayısıPi sayısı dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematiksel bir sabittir.

Yaklaşık olarak 3,14 sayısına eşittir. Küsüratlı bir sayı olan Pi sayısı 3,1415926 şekliden devam eder. ” π ” sembolü ile anılan sayı 18. yüzyıldan beri kullanılan bu yunan harfi ile sembolize edilmektedir. Pi sayısı asla tam olarak ifade edilemez. Sayının bulunmasından bu yana bir çok matematikçi ve araştırmacılar Pi sayısının ondalık kısmının en son basamaklarının ne olduğunu merak ettiler. Bu nedenle Dünya’nın bir çok yerinde Pi sayısının günleri düzenlenerek sayı basamakalrı ile ilgili yarışmalar yapılmaktadır. Eskiden Pi sayısının basamaklarını bulmak şimdiki kadar kolay olmuyordu. Ancak gelişen bilgisayar teknolojisi ile sayının ondalık kısmının yüzlerce basamak sonrasını görebiliyoruz.