Veri Tabanı (Database) Nedir?

Veri tabanı (Database), verilerin biriktirildiği alandır. Bilgisayarda herhangi bir uygulama veilerini bir veri tabanına yazması gerekir. Veriler bilgisayara belli kurallara göre sistemli bir şekilde saklanmalıdır. sistemli bir şekilde saklanmayan veri tabanında istenilen verilere ulaşmak çok zor olacaktır. Bu nedenle  veritabanı yönetim sistemlerinden birini seçerek veriler için bir veritabanı oluşturulması gerekir. MsSSQL, Oracle, MySQL gibi farklı firmaların ya da grupların ücretli ya da ücretsiz değişik veritabanı yönetim sistemleri bulunuyor. Günümüz uygulamalarında veritabanı boyutları devasa büyüklükte olabildiği için veri tabanı yöneticiliği giderek önem kazandı. Orta büyüklükteki bir işletmenin uygulamlarında oluşan verileri yönetmek için sistem yönetiminden ayrı olarak veri tabanı yöneticileri gerekebiliyor.